Hệ thống quản lý CLB Billiard Online

Hệ thống quản lý CLB Billiard Online
hệ thống quản lý câu lạc bộ Billiard trực tuyến sử dụng mã nguồn mở viết bằng php&MySQL , các chức năng chính của hệ thống đó là quản lý các bàn, dịch vụ khách sử dụng, lượt vào, tính thời gian sử dụng của khách, thống kê tổng doanh thu theo ngày, theo tháng ...

hệ thống quản lý câu lạc bộ Billiard trực tuyến sử dụng mã nguồn mở viết bằng php&MySQL , các chức năng chính của hệ thống đó là quản lý các bàn, dịch vụ khách sử dụng, lượt vào, tính thời gian sử dụng của khách, thống kê tổng doanh thu theo ngày, theo tháng ...

bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://mbilliard.dinhpc.com

tài khoản demo là : nhanvien/ 123456

mọi chi tiết xin liên hệ email : dinhpc.it@gmail.com

Tác giả bài viết: Tuan_hm90