Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến

Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến
Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến sử dụng mã nguồn mở viết bằng php&MySQL , các chức năng chính của hệ thống đó là quản lý các bàn, món ăn khách sử dụng, lượt vào, thống kê tổng doanh thu theo ngày, theo tháng ... v..v quản lý kho

Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến sử dụng mã nguồn mở viết bằng php&MySQL , các chức năng chính của hệ thống đó là quản lý các bàn, món ăn khách sử dụng, lượt vào, thống kê tổng doanh thu theo ngày, theo tháng ... v..v quản lý kho

các bạn có thể xem demo trực tuyến tại địa chỉ : http://restaurant.dinhpc.com

tài khoản đăng nhập : nhanvien/123456

mọi chi tiết xin liên hệ địa chỉ email : dinhpc.it@gmail.com

Tác giả bài viết: Tuan_hm90