Quản lý công văn, tài liệu văn bản

Quản lý công văn, tài liệu văn bản
Module Arichives là module quản lý công văn , tài liệu văn bản, sử dụng trong các cơ quan đơn vị, hoặc mô hình tổng công ty - công ty con

Module Arichives là module quản lý công văn , tài liệu văn bản, sử dụng trong các cơ quan đơn vị, hoặc mô hình tổng công ty - công ty con

hình ảnh giao diện :

link demo: http://dinhpc.com/edu/vi/archives/

sử dụng trên site : http://quangninh.edu.vn/

hãy liên hệ với chúng tôi để được huớng dẫn và dùng thử sản phẩm email: dinhpc.it@gmail.com

Tác giả bài viết: Tuan_hm90